100% bảng có đủ phụ kiện - Bảng ghim Quang Minh

100% bảng có đủ phụ kiện - Bảng ghim Quang Minh

100% bảng có đủ phụ kiện - Bảng ghim Quang Minh

100% bảng có đủ phụ kiện - Bảng ghim Quang Minh

100% bảng có đủ phụ kiện - Bảng ghim Quang Minh
100% bảng có đủ phụ kiện - Bảng ghim Quang Minh
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu

100% bảng có đủ phụ kiện

Phụ kiện của chúng tôi đâu ?
Hãy lên tiếng để được phục vụ

Nếu nhân viên giao hàng đưa thiếu hoặc quên đưa phụ kiện xin quý khách hãy lên tiếng.
Phụ kiện gồm có cái gì ư ? 
- Đinh ghim với bảng ghim một bịch 20 cái - 40 cái tùy bảng lớn nhỏ.
- Bút viết, khăn lau, viên từ, khay để bút với bảng trắng ( mỗi thứ 01 cái )
- Khăn lau với bảng viết phấn...
- Nếu trong thời gian trước đây có quý khách nào chưa nhân được phụ kiện xin liên hệ với văn phòng công ty để được phục vụ. 

Xin trận trọng cảm ơn quý khách
Giám đốc công ty

Bài viết khác
Back-top