Sơn bảng viết phấn

Sơn bảng viết phấn

Sơn bảng viết phấn

Sơn bảng viết phấn

Sơn bảng viết phấn
Sơn bảng viết phấn
Menu Sản phẩm
Home
Menu Menu
Sơn bảng viết phấn
Quy trình hoàn thiện một bảng phấn từ cũ thành mới, từ vô dụng thành hữu dụng. Lưu ý vô cùng quan trọng trước khi sử dụng sơn Newpab. - Bạn khuấy đều sơn Newpab lên khi nào dưới đáy không còn cắn nữa là được. - (Sơn Newpab có một thành phần đặc biệt đóng lắng ở dưới đáy thùng sơn. Khi bạn khuấy lên thì thấy sơn bảng đóng dưới đáy rất cứng, cảm giác đầu tiên là hình như sơn đã chết rồi không sử dụng được nhưng thực tế không phải vậy.
Sơn Newpab
Sơn chuyên dụng dùng để sơn lại bảng viết phấn cũ.
Back-top